Elektromet- "Beta plus"

Kategoria Oferty: 

Elektryczny podgrzewacze wody BETA-plus przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb sanitarnych, socjalnych i gospodarczych. Są to urządzenia ciśnieniowe przystosowane do pracy w pozycji pionowej króćcami dopływu i odpływu wody użytkowej do dołu, przy maksymalnym ciśnieniu wody użytkowej w zbiorniku 0,6 MPa (6 barów).

Woda użytkowa ogrzewana jest grzałką nurkową 2,0 kW zasilaną prądem jednofazowym ~230 V i wężownicą spiralną, umożliwiającą podłączenie ogrzewacza np. do niskotemperaturowego kotła wodnego dowolnego typu.Ciepło potrzebne do podgrzania wody użytkowej dostarczane jest przez wodę grzewczą (np. z kotła centralnego ogrzewania) przepływającą przez spiralną wężownicę o dużej powierzchni grzewczej, znajdującą się wewnątrz zbiornika podgrzewacza. Ciepło to przenikając przez ścianki wężownicy ogrzewa wodę użytkową zgromadzoną w zbiorniku. Podstawowym elementem budowy ogrzewacza jest zbiornik ciśnieniowy wykonany z blachy stalowej pokryty wewnątrz warstwą wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni go przed korozją i zapewnia dobrą jakość podgrzewanej wody użytkowej. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika stanowi zamontowana w górnej dennicy anoda magnezowa, działanie której opiera się na wykorzystaniu różnic potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody. W ogrzewaczy tym zamontowany jest również wymiennik wody ciepłej w postaci wężownicy spiralnej z króćcami przyłączeniowymi  po prawej lub lewej stronie ogrzewacza. Po tej samej stronie znajdują się również króćce: cyrkulacji i czujnika temperatury.Izolację termiczną zbiorników ogrzewaczy stanowi warstwa pianki poliuretanowej. Całość osłonięta jest zewnętrzną obudową z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową.Króćce przyłączeniowe ciepłej i zimnej wody użytkowej (oznaczone odpowiednio kolorem czerwonym i niebieskim) wyprowadzone są przez dolną pokrywę obudowy.Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym i technologicznym ogrzewacze BETA-plus są ekonomiczne, trwałe i bezpieczne w eksploatacji, a także łatwe w instalacji i obsłudze. Mogą być instalowane w każdym pomieszczeniu, do którego doprowadzona jest sieć wodociągowa i instalacja elektryczna, za wyjątkiem pomieszczeń zagrożonych wybuchem lub narażonych na oddziaływanie temperatur poniżej 0°C.

Dostępny w rozmiarze: 100l