Oczyszczalnia Sotralentz ACTIBLOC LTI

Oczyszczalnia zbudowana jest na bazie dwóch zbiorników wykonanych z PEHD (Actibloc 1-4, Actibloc 5-6, Actibloc 7-8). Pierwszy z nich pełni rolę osadnika wstępnego, drugi jest natomiast sekwencyjnym rektorem biologicznym. W ofercie znajduje się również Actibloc 9-12, który składa się z czterech zbiorników pionowych - dwa przypadają na część osadnika, dwa na część reaktora.

Osadnik wstępny wyposażony jest w:

-  deflektor na wlocie oczyszczalni,

-  układ dozowania ścieków za pomocą powietrznego podnośnika cieczy tzw. pompa mamutowa,

-  przelew awaryjny,

-  dwa włazy rewizyjne.

Nieco bardziej rozbudowany jest układ bioreaktora, który zawiera:

-  dwa powietrzne podnośniki cieczy (pompy mamutowe) – pierwszy z nich służy do odpompowania oczyszczonego ścieku do odbiornika, drugi do recyrkulacji osadu nadmiernego

-  dyfuzor napowietrzający drobnopęcherzykowy,

- właz rewizyjny.

Wszystkie wymienione elementy w osadniku wstępnym oraz w bioreaktorze zamontowane są na specjalnych kolumnach, które są w bardzo prosty sposób demontowalne w momencie kiedy wymagane jest wykonanie czynności serwisowych.

 

 

Oczyszczalnia Sotralentz ACTIBLOC LTI