automatyka

STEROWNIK EL-292 V3

Funkcje realizowane przez sterownik:

  • tygodniowy program ogrzewania 
  •  program ręczny
  •  program dzień/noc

Wyposażenie sterownika:

  •  chwilowe podświetlenie wyświetlacza
  •  wbudowany czujnik pokojowy
  •  baterie 2 x AA 1,5V
  • szklany panel przedni 3mm

 

sterownik ST-290

Regulator pokojowy typu ST-290 przeznaczony do sterowania urządzeniem grzewczym (np. piecem gazowym, olejowym, elektrycznym lub sterownikiem kotła) ma za zadanie utrzymywać zadaną temperaturę w mieszkaniu przesyłając sygnał do urządzenia grzewczego (rozwarcie styku) z informacja o dogrzaniu pomieszczenia do wymaganej temperatury. Nowoczesny wygląd oraz łatwa obsługa

Funkcje realizowane przez sterownik:

Sterownik ST-27i

Sterownik ST-27i: przeznaczony jest do sterowania pracą pompy obiegowej CO oraz pompy dodatkowej (CWU lub podłogowej). Zadaniem regulatora jest załączanie pompy CO, jeśli temperatura przekroczy progową wartość załączenia, oraz wyłączanie jej jeśli kocioł wychłodzi się (na skutek wygaszenia). Dla drugiej pompy, oprócz temperatury załączenia, użytkownik ustawia temperaturę zadaną, do osiągnięcia której pompa będzie pracować.

Funkcje realizowane przez sterownik:

sterownik ST-80

Funkcje realizowane przez sterownik ST-80: Posiada zabezpieczenie termiczne, obudowa panelowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury, możliwość montażu w obudowie OM-02

Opis produktu

Funkcje realizowane przez sterownik:

  •  sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym lub tłokowym
  •  sterowanie pompą CO

Wyposażenie sterownika:

Sterownik ST19

 

Sterownik ST19:  jest do sterowania pompą obiegu wody centralnego ogrzewania. Ustawianie temperatury zadanej dokonujemy za pomocą potencjometru. Zadaniem regulatora jest: załączanie pompy, jeśli temperatura uzyska zadaną wartość, oraz wyłączanie jej – jeśli piec wychłodzi się o 2°C poniżej zadanej. Regulator wyposażony jest w system zapobiegający zastaniu pompy C.O.. 

Regulator pokojowy- ST-292

Regulator pokojowy typu ST-292 jest przeznaczony do sterowania urządzeniem grzewczym (np. piecem gazowym, olejowym, elektrycznym lub sterownikiem kotła). Regulator ten ma za zadanie otrzymywać zadana temperaturę w mieszkaniu przesyłając sygnał do urządzenia grzewczego (rozwarcie styku) z informacja o dogrzaniu pomieszczenia do wymaganej temperatury. 

Funkcje realizowane przez sterownik:

Tech-sterownik St-22

Sterownik St-22: to prosty i nie skomplikowany sterownik, obsługuje wentylator oraz pompe C.O.. Nadaje sie do prostych instalacji wyposażonych w jedna pompe obiegową. Jego zadaniem jest utrzymywanie zadanej temperatury za pomocą wentylatora. Po osiągnięciu temperatury zadanej sterownik przechodzi w tryb podtrzymania. W tym trybie praca sterownika polega na załączaniu się przedmuchów z częstotliwością zależną od ustawień klienta i paliwa stosowanego w kotle.

Funkcje realizowane przez sterownik: