Oczyszczalnia Sotralentz Epurbloc

  1 - 4 RLM 1 - 5 RLM
ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU EB 2000 – zest. EB 2500 – zest.
Osadnik wstępny EPURBLOC 2000L - 1 szt. 2500L - 1 szt.
Nadbudowa zbiornika REHC 2 szt. 2 szt. *¹
Studzienka rozdzielcza SL-RR450 1 szt. 1 szt.
Drenaż rozsączający 32 mb *² 48 mb *²
Geowłóknina 50 mb 50 mb
Rura pełna 1m 8 szt. 9 szt.
Wywietrzak 2 szt. 3 szt.
Kolano kanalizacyjne 90° 4 szt. 5 szt.
     
*¹ - nadbudowa zintegrowana ze zbiornikiem EP 2500

*² - drenaż rozsączający dobrany dla gruntów o bardzo dobrej przepuszczalności (piaski średnie)Oczyszczalnia Sotralentz Epurbloc