Termo-tech "Luna"

Kategoria Oferty: 

Stalowe kotły grzewcze typu LUNA przeznaczone są do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. w obiektach budownictwa mieszkaniowego tj. domach jednorodzinnych, garażach, pomieszczeniach gospodarczych.

Zaletą tych kotłów jest:

  • szybka i prosta obsługa
  • automatyczna praca
  • wysoka sprawność również przy spalaniu paliwa zastępczego
  • możliwość podłączenia wymiennika ciepłej wody

Kocioł grzewczy typu LUNA o nowoczesnej konstrukcji jest urządzeniem cieplnym o górnym spalaniu paliw stałych. Kotły te wykonane są z atestowanych blach stalowych - „kotłowych” w konstrukcji spawanej. Przednia komora stanowi palenisko z rusztem wodnym. Ruszta wodne stanowią jednolitą całość z wymiennikiem - są niewymienne. Pod wymiennikiem ciepła, na całym jego przekroju znajduje się komora popielnika. Czyszczenie kotła odbywa się przez górne drzwiczki. Całość konstrukcji wymiennika ciepła obłożona jest materiałem izolującym, który wypełnia przestrzeń między wymiennikiem, a obudową kotła. Kocioł ma możliwość zamontowania miarkownika ciągu powietrza (brak w wyposażeniu).

Podstawowym paliwem jest: węgiel i drewno, a zastępczym: zrębki drewna