Program "Kawka"

Program "Kawka"

Zapraszamy w najbliższym czasie do zapoznania się z ofertą urządzeń, które kwalifikują się do programu zmiany źródeł ciepła - "Kawka".

Dofinansowanie będzie możliwe dla:

 • kotłowni gazowej,
 • kotłowni olejowej,
 • podłączenia do sieci cieplnej,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • kotłowni na biomasę,
 • odnawialnego źródła energii (pompa ciepła),
 • kotłowni węglowej – w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
  • posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania: klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016;
  • powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Oprócz zakupu, montażu i innych robót budowlanych możliwe będzie także objęcie dofinansowaniem dokumentacji (np. projektu) oraz demontażu istniejącego źródła ciepła.

Zapraszamy do naszych oddziałów w celu doboru urządzenia kwalifikującego się do programu.

 

Program "Kawka"