Dotacje na wymianę pieców węglowych w Zduńskiej Woli

23.03.2018

 

Są jeszcze dotacje na wymianę pieców węglowych!

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór uzupełniający na zadanie pn. „Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola”, w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji" realizowanego za pośrednictwem Miasta Zduńska Wola z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z Zarządzeniem nr 461/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.

 

Zainteresowani wzięciem udziału w Programie zobowiązani są do złożenia deklaracji udziału w Programie do 30 marca 2018 r. Termin naboru uzupełniającego prowadzony jest od 23 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. za pomocą formularza deklaracji udziału w naborze uzupełniającym, którego wzór dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta Zduńska Wola: TUTAJ www.odpady.zdunskawola.pl oraz w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, bud. nr 2, ul. Złotnickiego 12 i Biurze Infrastruktury Technicznej, Dziale Ochrony Środowiska, bud. nr 5, ul. Złotnickiego 3, pok. 502.

Lista rezerwowa utworzona zostanie na podstawie publicznego losowania w podziale na poszczególne źródła ciepła zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XL/369/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w Mieście Zduńska Wola, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu ich rozliczania.
W przypadku zwolnienia się miejsca i odpowiedniej kwoty dofinansowania na liście podstawowej zostanie ona uzupełniona o kolejną osobę z listy dodatkowej z uwzględnieniem rodzaju źródła ciepła.

Termin publicznego losowania nastąpi w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00 w sali nr 111 Urzędu Miasta Zduńska Wola, budynek nr 1, ul. Złotnickiego 12.
Osoby uwzględnione na liście rezerwowej będą zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania, wraz z niezbędnymi dokumentami.